Bilimsel Çalışmalar

Simurg Kuş Yuvası Derneği'nin yürütücüsü olduğu ya da desteklediği bilimsel çalışmalara buradan ulaşabilirsiniz.

 

Image

Bilimsel Projeler

Studying Populations and Microscale Habitat Selection of the Endangered White-headed Duck (Oxyura leucocephala) at Lake Mogan

Institut français de Turquie / Türkiye Fransız Kültür Merkezi tarafından fonlanan Biyoçeşitlilik proje çağrısına başvurduğumuz “Studying Populations and Microscale Habitat Selection of the Endangered White-headed Duck (Oxyura leucocephala) at Lake Mogan” projemiz ile kazandık!

Fotoğraf: Ertuğrul Korkutmaz

 

Searching for White-headed Duck (Oxyura leucocephala) Breeding and Wintering Grounds in Central Anatolia and Monitoring of Its Populations

Mohamed bi̇n Zayed Tür Koruma Fonu tarafından desteklenen ve fi̇nanse edi̇len çalışmanın amacı İç Anadolu’nun büyük bi̇r kısmını oluşturan Ankara ve Konya i̇lleri̇nde nesli̇ küresel ölçekte tehli̇ke altında olan di̇kkuyrukların üremek, tüy deği̇şti̇rmek, göç etmek ve kışlamak i̇çi̇n kullandığı alanları tespit etmek, o alanlarda tehdi̇t anali̇zi̇ yapmak, paydaşlarla i̇şbi̇rli̇ği̇ kurmak ve türün bölgedeki̇ popülasyonları i̇çi̇n i̇sabetli̇ tahmi̇nler yapabi̇lmek.

ODTÜ Eymir Gölü Bozkır ve Orman Ekosistemleri Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması ve Koruma Zonlarının Belirlenmesi

Projemiz, bünyesinde barındırdığı birçok türün Ankara şehir merkezindeki son popülasyonlarına ev sahipliği yapan kampüsün Eymir Gölü bölgesindeki biyoçeşitlilik unsurlarını belgelemeyi ve onların dağılımını çalışarak bölgedeki alan kullanımına bilimsel bir altlık sağlamayı amaçlamıştır.