Avcılık Tamamen Yasaklansın!

Bir canı yaratabilmek insan yetisinin başarabildikleri arasında değil belki ama hayatta kalma mücadelelerine yardım edebiliriz. Biz yaşatmayı tercih ediyoruz, bu nedenle yok edilmesine göz yummamak sorumluluğunu da üstleniyoruz. Tüm diğer doğa dostu oluşumlar ve dernekler gibi bütün çabamız türümüzün yeryüzündeki varlığının nedeni olan canlı cansız diğer tüm doğal unsurlara duyduğumuz bu sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Biz insanlar çok gelişmiş bilincimiz … Read More

Neden Papağan Satın Almamalısınız?

Simurg Kuş Yuvası Derneği olarak, en güçlü yanımızın papağanlar oluşuna güvenerek, Türkiye’de papağanların ticareti, satılmaları, üretilmelerine karşı kurulmuş ve bu konuda dernekleşmeden önce bile mücadele veren ve asla tolerans göstermeyen tek sivil toplum kuruluşuyuz. Yıllardır papağanların doğru beslenmesi, ihtiyaçları, sağlıklarının korunması, eğitimleri konusunda papağan sahiplerine danışmanlık verip, bu kuşların yerinin salonlarında kafesler olmadığını anlatıyoruz. Fikir birliğine ulaşıyoruz. Yanımıza çekiyoruz. Bunların … Read More