Studying Populations and Microscale Habitat Selection of the Endangered White-headed Duck (Oxyura leucocephala) at Lake Mogan

Fotoğraf: Ertuğrul Korkutmaz

Institut français de Turquie / Türkiye Fransız Kültür Merkezi tarafından fonlanan Biyoçeşitlilik proje çağrısına başvurduğumuz “Studying Populations and Microscale Habitat Selection of the Endangered White-headed Duck (Oxyura leucocephala) at Lake Mogan” projemiz ile kazandık!

Henüz başlamamış olan projemiz ile ilgili detaylar için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.