Oldukça zengin doğal kaynaklara ve dolayısıyla faunaya sahip olan ülkemizde kuşları odağına alan ve “sadece” kuşların rehabilitasyonu üzerine çalışan ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olmaktan onur duyuyoruz. Derneğimiz gibi çalışma alanında kuşlar olacak tüm yeni oluşum ve sivil toplum kuruluşlarına öncül olmak, deneyim ve birikimlerimizi de aktarmak alana duyduğumuz saygımız ve sorumluluğumuz gereğidir. Simurg Kuş Yuvası Derneği ülkemizde alandaki bu boşluğu gidermek ve mevcut durumda yaşanan sorunların çözümü amacıyla kurulmuştur.
Öncelikle bir sivil toplum kuruluşuna üye olmanın anlamı, çalışılan alan içerisinde var olan durum, koşullar ve uygulamaların yetersiz veya yanlış olduğu, değişmesi ya da geliştirilmesi gerektiği konusunda çalışma, çaba gösterme, sorumluluk alma, kurumsal organizasyon içerisinde bir değer üretme isteği ve yönelimidir. Simurg Kuş Yuvası Derneğinin de kuruluş aşamasından itibaren bu çizgide bir kurum kültürü oluşturma, yaşatma ve geliştirme tutumu ilkeseldir.

1. Derneğe üye olmak isteyenler ve T.C. Dernekler Yasasına göre bu konuda bir engeli bulunmayan kişiler; Dernek tüzüğünü ve Törel İlkeler Dizisini okuduktan ve benimsedikten sonra; Dernekçe hazırlanmış Ön Kayıt Belgesini doldurup imzalar.
2. Yönetim Kuruluna yapılan yazılı adaylık başvuruları, gerekli belgelerle birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yönetim Kurulu üyelik başvurularını en geç otuz (30) gün içinde sonuca bağlar. Bu karar, üyelik için başvuran kişiye yazıyla bildirilir.
3. Yıllık ödenti yapılmadıkça Asıl Üyelik konumu kazanılamaz. Seçici Asıl Üyelik konumu için ödentilerin tüm olarak ödenmiş olması gerekir.

Birlikte yol alacağımız siz saygıdeğer üye adaylarımızdan ve üyelerimizden dernek tüzüğümüzde yer alan törel ilkelere ve kurum kültürüne uyum ve en az gönül birliği ettiğimiz kadar da duyarlılık beklemekteyiz.
Üye olmak için aşağıdaki formu doldurup elektronik posta ile ulaştırmanız gerekmektedir. Asıl üye olarak kabulünüz sonrasında ise ıslak imzalı formunuzu teslim etmeniz gerekecektir.


Üyelik Başvuru Formu